Шлайфан Бетон

Явити държи на качеството и дълготрайността, както в изпълнените обекти, така и в отношенията с клиентите си. За да ви гарантираме дълготрайност на шлайфаният бетон, ние използваме собствена рецепта от бетон, добавки, фибри, втвърдители, импрегнатори и др., които сме отсяли чрез практиката си през годините. Явити притежава нужните машини и квалифициран персонал достатъчен за полагане до 2000 кв.м. бетон наведнъж.

Нерядко виждаме сравнително нови бетонни настилки и плочи да се напукват или повърхностния слой се отчупва и то само след няколко седмици или месеци. В почти всички
случаи става дума за некачествено изпълнение от страна на строителя. Това, разбира се, зависи и от качеството на използвания бетон, но във все по-модерните времена, в които живеем, естественият подбор е оставил най-утвърдените производители на пазара.

Правилно пресмятане на дебелината на бетона спрямо натоварванията, правилно изпълнение на основата под бетоновата настилка, използване на нужната дебелина армировка, фиксиране на армировката на най-точното място, вибриране на бетоновата маса, повърхностно шлайфане (когато е нужно) са само част от процедурите, които трябва да се вземат предвид за да бъде настилката годна за ползване според направлението си десетилетия наред.

Винаги можете да се консултирате с нас на посочените телефони или да поискате среща с наш строителен техник на мястото на обекта.

Поискайте безплатна консултация с наш техник

Контакти